Privacy regeling

Tandartspraktijk G. Franken gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Tandartspraktijk G. Franken dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de tandarts, assistent, baliemedewerker of via de mail. Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres

Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Tandartspraktijk G. Franken heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Tandartspraktijk G.Franken bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Tandartspraktijk G.Franken zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden; denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere behandelaren. Tandartspraktijk G.Franken heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Tandartspraktijk G.Franken zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting-organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Tandartspraktijk G.Franken een overeenkomst om te zorgen voor een gebruikelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Tandartspraktijk G.Franken blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tandartsgfranken.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Tandartspraktijk G.Franken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het telefoonnummer 0164-253270 of via info@tandartspraktijkgfranken.nl.

Meer informatie
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Tandartspraktijk G.Franken kunt u contact opnemen via het telefoonnummer of via info@tandatspraktijkgfranken.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit persoonsgegevens raadplegen.